Birmingham City University เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Birmingham ประเทศอังกฤษ ซึ่งเมืองนี้เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศอังกฤษ

 

เรียกได้ว่าเป็นเมืองหลวงของเขตตอนกลางฝั่งตะวันตก หรือ West Midlands ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีนักศึกษากว่า 25,000 คนจากหลากหลายประเทศทั่วโลก จึงทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ และมีการเรียนการสอนที่โดดเด่นด้านการนำข้อมูลความรู้ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลโดยตรงมาเชื่อมโยงให้เข้ากับเนื้อหาหลักสูตรและถ่ายทอดสู่นักศึกษา

 

Go to top