มหาวิทยาลัย West of England หรือ UWE ตั้งอยู่ที่เมือง Bristol ประเทศอังกฤษ สามารถเดินทางจาก London โดยรถไฟใช้เวลาเพียง 90 นาที ซึ่งเมือง Bristol นี้เป็นเมืองใหญ่ที่มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่และปลอดภัย UWE มีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากกว่า 600 หลักสูตรสำหรับทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือประกาศนียบัตรในหลากหลายสาขาเช่น Business, Arts, Health, Law, Science และอื่นๆอีกมากมาย

 

Go to top