Top Contact

ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ( ABAC Study Abroad Center)  ได้รวบรวมรายชื่อสถาบันสอนภาษาอังกฤษ และรายชื่อมหาวิทยาลัยขั้นนำในต่างประเทศทั่วโลก ซึ่งมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   โดยทางศูนย์พร้อมให้บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ  ซึ่งได้แบ่งออก 2 ส่วนดังนี้

1. สถาบันสอนภาษาในต่างประเทศ

2. รายชื่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีความร่วมมือ

 

 

Go to top